Los základních skupin 2. ročníku LPPS 2015

Složení základních skupin:

 

Rozpis zápasů

Rozpis 1a LPPS2015 ZAKL

Rozpis 2b LPPS2015 ZAKL